Sunday, July 28, 2019

📣⚠️Sclub ประกาศแจ้งเตือนลูกค้าเก่าและลูกค้าที่จะสมัครเพื่อเล่นเกมส์‼️📣⚠️Sclub ประกาศแจ้งเตือนลูกค้าเก่าและลูกค้าที่จะสมัครเพื่อเล่นเกมส์‼️
ชื่อบัญชี ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ทุกบัญชีเป็นมิจฉาชีพที่สกปรกมากคะ
มันได้แอบอ้างนำเอารูปภาพ โลโก้ สลิปและไอดีไลน์
ของทางเราไปสร้างเว็บปลอมหลอกให้โอนเงิน
**โปรดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนี้เด็ดขาด***
*เว็บจริงของเราไม่มีให้ลูกค้าโอนเงินก่อนสมัคร*

0 comments:

Post a Comment