Thursday, June 27, 2019

‼️Sclub ประกาศแจ้งลูกค้าทุกท่านค่า‼️ ชื่อบัญชี ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ทุกบัญชีเป็นมิจฉาชีพที่สกปรกมากคะ มันได้แอบอ้างไอดีไลน์ @scr888game ของทาง

‼️Sclub ประกาศแจ้งลูกค้าทุกท่านค่า‼️ ชื่อบัญชี ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ทุกบัญชีเป็นมิจฉาชีพที่สกปรกมากคะ 
มันได้แอบอ้างไอดีไลน์ @scr888game ของทางเราไปสร้างเว็บปลอมหลอกให้โอนเงิน ทุกท่านต้องระวังให้มากคะ 
ก่อนโอนเงินรบกวนทักมาของเลขที่บัญชีด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมัน ขอบคุณคะ

0 comments:

Post a Comment